صفحه اصلی > پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع 

نام دستگاه: سازمان توسعه تجارت ایران تاریخ: *
شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه ، ما را د رارتقا سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید.

با تشکر
سازمان توسعه تجارت ایران

جنسیت : مرد زن سن: * تحصیلات: * شغل: *
برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟ *

دفعات مراجعه برای دریافت خدمت در سال اخیر: *

ردیف محور سنجش پرسش

سطح رضایت

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
1 شفافیت فرآیندی نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار

2 نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت

3 انجام کار براساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی

4 پاسخگویی و مسئولیت پذیری نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه

5 امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت
6 به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما
7 راهنمایی و پاسخگویی کارکنان به مراجعین و پیگیری وضعیت درخواست ها
8 تسلط بر فرآیند دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد
9 زمان فرآیند تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت
10 تعهد و پایبندی به زمان ارائه خدمت در فرم "رسید خدمت"
11 میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت
12 نظام مند بودن فرآیند نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت
13 دریافت یک باره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در همگام مراجعه
14 ارائه اطلاعات تکراری ( کپی شناسنامه، کارت ملی، ارائه چند باره اطلاعات) به واحدهای مختلف
15 احساس نیاز به سفارش و توصیه برای دریافت خدمت
16 کلیت فرآیند احساس رضایت از کل خدمت دریافت شده

چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی درخصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روش های انجام کار در زمینه مورد نظر دارید مرقوم فرمایید: